Dotyk wiatru

Właścicielem Salonów Masażu Dotyk Wiatru jest:
Dotyk Wiatru Piotr Krajnik
Demlin 67
83-209 Godziszewo
Nip: 593-249-18-61
Regon: 221-677-177

www: www.dotykwiatru.pl
e-mail: kontakt@dotykwiatru.pl
tel. 726-160-150

Adresy salonów masażu:

Salon Masażu Dotyk Wiatru Tarchomin:
Feliksa Pancera 16
03-187 Warszawa

Salon Masażu Dotyk Wiatru Mokotów:
Puławska 233 lok. Ł I piętro
02-715 Warszawa;

Korzystanie z usług Salonów Masażu równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon Masażu oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Przeciwwskazania opisane są pod adresem:
https://dotykwiatru.pl/przeciwwskazania

Klientem gabinetu masażu może zostać osoba pełnoletnia bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.
Personel gabinetu masażu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu masażu i wykonywanej usługi oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
Personel gabinetu masażu zobowiązany jest do poszanowania prywatności klienta.

W salonach masażu obowiązują zapisy.
Terminy i godziny można rezerwować w następujący sposób:
samodzielnie na stronie:
https://dotykwiatru.pl/rezerwacja
telefonicznie pod numerami:
223784445
726-160-150;
osobiście podczas wizyty w salonie.

Klient ma możliwość przełożenia lub odwołania zarezerwowanego masażu najpóźniej na 2 godziny przed zarezerwowanym terminem. W przypadku braku prawidłowego odwołania wizyty lub nie przyjście na umówiony termin, wizyta traktowane jest jako odbyta.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego masażu do 24 godzin przed jego terminem lub do drobnych korekt do 45 min w przód/tył w dniu masażu, przy czym będzie się to odbywało w miarę możliwości w porozumieniu z pacjentem.

Opłaty za masaż pobierane są w recepcji bezpośrednio po wyjściu z gabinetu masażu wg. obowiązującego cennika i nie podlegają zwrotowi.

W trosce o wysoką jakość usług, klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. Czas podany obejmuje przygotowanie przed i po masażu oraz czas samego masażu.

Personel zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje np. agresja, a
zwłaszcza próby wymuszenia masażu erotycznego itp. W takiej sytuacji klient zobowiązany jest uiścić opłatę zgodną z cennikiem pomnożoną x3.
Personel zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych. Opłata za masaż zostanie pobrana, jak za odbyty masaż.

Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w gabinecie po wykonaniu usługi.

Każdy klient gabinetu masażu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Masażyści w Salonach Masażu Dotyk Wiatru zobowiązani są do przeprowadzenia wywiadu z pacjentem przed przystąpieniem do zabiegu.

W salonach masażu Dotyk Wiatru umożliwiamy płatności: gotówką i kartą płatniczą.

Karty upominkowe można kupić przez stronę internetową www.dotykwiatru.pl. Na stronie internetowej można zamówić, a następnie korzystając z szybkich płatności internetowych wpłacić wybraną kwotę korzystając z płatności internetowych dostarczanych przez firmę przelewy24.

Regulamin voucherów oraz karnetów dostępny jest na stronie www.dotykwiatru.pl oraz w recepcji.

Regulamin korzystania z usług salonów masażu Dotyk Wiatru oraz przeciwwskazania do zabiegów masażu dostępne są na stronie internetowej:
www.dotykwiatru.pl oraz w recepcji salonów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.